Stěhování Praha a celá ČR

Stěhování kanceláří, bytů,domů, sklepů,dílen.

Odvozy do sběrných dvorů.

Vyklízení a likvidace nepotřebného a starého vybavení z pozůstalostí ,zakoupených nemovitostí