Stěhování

Stěhování kanceláří, bytů,domů, sklepů,dílen.

Odvozy do sběrných dvorů.

Vyklízení a likvidace pozůstalostí ,zakoupených nemovitostí